Reklama: http://navitus.pl

Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów widzimy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie można nie zauważyć jeżdżąc na wakacje i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na obiektach w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność są silne zapotrzebowanie na energię natomiast ich profil zużycia jest zgodny do profilu w urzędach przemysłowych lub usługowych. Dlatego te tak łatwo rolnicy korzystają z świeżej energii, która służy im wymierne korzyści.

Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie istnieje drogę sztuk oraz zastosowania sile na własne potrzeby. Ponieważ potrzeby energetyczne wśród rolników bywają duże, służy to oraz znaczne oszczędności. Drugą ważną zaletą jest rozwiązanie się od zmiennych cen energii elektrycznej, których podwyżki mogą wchodzić na konkurencyjność produkowanej żywności. Kolejny plus instalacji fotowoltaicznej to słowo działania narzędzi w sezonie awarii sieci. Przechowując duże ilości żywności w lodówkach nie można sobie dać na przerwy w dostawach prądu, dlatego te gospodarstwa często sięgają z rozwiązań fotowoltaicznych z magazynami energii. Nie można pominąć także efektu ekologicznego bo produkcja ekologicznej żywności powinna się odbywać przy udziale przyjaznej środowisku ekologi. Wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych nie łączy się z zanieczyszczaniem środowiska w żaden sposób, a ponadto redukuje konsumpcje energii z dymiących elektrowni węglowych. Energia z elektrowni słonecznej dla małej wielkości domu jednorodzinnego niweluje emisje ok 4 ton CO2 rocznie.

Elektrownie słoneczne wykorzystywane w polach rolnych są opłacalne. Z obliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla gospodarzy jest nawet wyższa niż w wypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z właśnie z niewiele powodów. Po ważne z opinii działania gospodarstwa wynika duże zapotrzebowanie na moc. Większe zapotrzebowanie energetyczne to ogromniejsza elektrownia słoneczna oraz co za tym idzie niższy wydatek w przeliczeniu na osobę mocy. Dominuje tutaj zasada, że ważniejszy użytkownik ma zawsze taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT potrafią go w pełnie odliczyć zyskując 23%. Następne ułatwienie to 25% odliczenie od podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w budowy fotowoltaiczną stanowi dla rolników tańsza 0 48% niż kobiet prywatnych. Czynniki te powodują że taka inwestycja pod względem ekonomicznym zda się zaś w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie przejmujemy tutaj pod opiekę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej i korzyści ekologicznych.

Gospodarstwa rolne mogą czerpać z rzędzie programów finansowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych. Można także podłączyć się pod działania poprawy efektywności energetycznej lub programy rozwoju obszarów wiejskich. W następnych latach będą rozpisanie nabory na dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych. Rolnik może ponadto skorzystać z preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na wykonania proekologiczne. Pomoce również możliwości tworzenia zależne są od województwa a tak szukać ulg w ostatnich historiach w naszych centrach informacyjnych.